June 7, 2005

عزیز دل

                        شهمیرزاد. محمد طاهریان
زیر کدام آسمان خفته ای و چشم به کدام ستاره داری عزیز دل؟
ستاره ای مقوائی که نشانی از من است در آسمان خیال؟
نگاه انتظار بی پایان تو را تا انتهای کدامین خط بی انتها جستجو کنم؟ و به کدام نقطه کور برسم تا تو؟
که برای پر کردن روزها و شبان تنهائی خویش دست به دامان از راه رسیده ای می شوی و به ستایش می نشینی اش!
و من چگونه تحمل کنم زیستن زیر سقفی که تو می رانی ام بدان آرام!
بی خیال تو!
باران می زند روی آجرچین حیاط و می خزد تا نفس خشک خاک یک آجر شکسته. و در فضای کوچک خاک، یاس های زرد و سفید جان می گیرند و می پیچند به شتاب.
رقص نور و باران و پیچش تن های یاس، به انتظار عطر خوش تمنایشان نشسته ام تمام شب را درون فضای خالی قاب نگاهی پر ستاره. رگه های درد و یاسهای پر گل و عطر خیسی، پنهان از نگاه از راه رسیده های دلخوش و ساده.
کجای دستهای سرد من رخنه می کنی که در پیچ و خم تالارها و خط های پر پیچ، گرم می شوم و ذوب می شوی روی زمین و سر می کشی ام؟
باورم گم می شود در این آشفتگی و هر بار دنبال تو می گردم در هیاهوی باورهای این و آن
کجای این آشفتگی ها گم شده ای عزیز دل؟

وقتی در برجهای تمدن ته نشین می شویم و روبروی هم چای را شیرین هم می زنیم و می نوشیم چشم در چشم. و چه می شود که امید را مچاله می کنی و رها می کنی ام در آغوش سردی که می دانی و می شناسم، که "زندگی کن"، زنده نمی مانم که زندگی را هجی کنم.
سخت است میان گریستن ها و بغض های مدام تو صبور بمانم، با تمام زنانگی ام و تو خیس باران باشی با تمام مردانگی.
دریاب مرا که هیچ کس مثل تو نیست و نخواه که نگویم و نمانم.

پرنیان June 7, 2005 1:33 PM
Comments

شعرهايتان خيلي خوب است مي خواستم اگر اجازه بدهيد شعر هايم را برايتان بفرستم تا در وبلاگتان نمايان كنيد چون من خودم وبلاگي ندارم .

Posted by: saeid at August 5, 2008 2:29 PM

اگه 1 روز بري سفر .اگه 2 روز بري سفر.اگه3 روز بري سفر.اگه 4 روز بري سفر.اگه 5 روز بري سفر.اگه 6 روز بري سفر.اگه 7 روز بري سفر. اون وقت 1 هفته هست كه سفري

Posted by: majid at July 31, 2006 12:36 AM

مطالبي كه نوشته بودين خيلي زيبا و پر معني بود اميد وارم كه هميشه فعال وپر انرژي باشيد.
اين هم يك شعر زيبا كه نمي دونم كي سروده :
چشم او از چشم من زیباتر است
قامتش از قامتم رعنا تر است
خون او از خون من رنگین تر است
هم نجیب و ساده وسنگین تر است
جامه هایش بهترین جامه هاست
نامه هایش بهترین نامه هاست
حرف هایش دلنواز و دلبر است
خرمن گیسوی او مشکی تر است
در مقام و مال و شهرت برتر است
-------------------------------------------
اما من ای عزیز ای نازنین عاشق ترم
ربیان عشق خود صادق ترم
من از او در عشق تو مجنون ترم
خسته و دیوانه و دلخون ترم
بی تو می میرم با عشق تو من زنده ام
از شمیم عشق تو آکنده ام
حالا فکر کن در من و او
هر که را می خواهی ای زیباترم

نمي دونم اين شعر رو كي گفته ولي شنيدم يه دختر خانم جوون اين شعر خوب رو سروده تازه مي گن كه عضو انجمن شعراي اين هم هست.

Posted by: Hamid at December 12, 2005 9:04 PM

چشم او از چشم من زیباتر است
قامتش از قامتم رعنا تر است
خون او از خون من رنگین تر است
هم نجیب و ساده وسنگین تر است
جامه هایش بهترین جامه هاست
نامه هایش بهترین نامه هاست
حرف هایش دلنواز و دلبر است
خرمن گیسوی او مشکی تر است
در مقام و مال و شهرت برتر است
-------------------------------------
اما من اي عزيز اي نازنين عاشق ترم
در بيان عشق خود صادق ترم
و .......................................
..............................

Posted by: Hamid at December 12, 2005 8:55 PM

" می دانم
اگر به خاطر من فقر به کلبه تو بیاید
همه چیز را با خود می برد
اما خنده ات را نه . که نان زندگانی است
وبه یاد داری که:
ما با همدیگر بزرگترین ثروتی هستیم
که بر روی زمین انباشته است."
پابلو نرودا

Posted by: التهاب بي پايان at June 12, 2005 9:02 AM

سلام ...باورم گم می شود در این آشفتگی و هر بار دنبال تو می گردم در هیاهوی باورهای این و آن
کجای این آشفتگی ها گم شده ای عزیز دل؟....كاش تمام آشفتگي ها از عشق بود و انتظار ....اميد پايانش هست اما ..دريغ از بي امان مردن اميد !

Posted by: sahra at June 11, 2005 6:47 PM

پرنيان عزيز ودوست داشتني سلام

از پيام هاي دوپينگ كننده ات سپاسگزارم. عطر صفا و مهرباني ات مشام ذهن وخاطر اشفته مرا بيشتر وعمیق تر از آن نرگس هاي شيدا مي نوازد.
از متن جديدت هم لذت بردم. با خواندنش ميان حس وحالي غريب و سيال معلق مانده ام....

Posted by: زهره at June 11, 2005 6:02 AM

سلام پرنیان عزیز
زیبا بود مثل همیشه

Posted by: آرام at June 11, 2005 5:27 AM

متن زيبايي بود . به من احساس جستجوي يك زن را ميداد در ميان تمام ناباوري ها......

Posted by: Fereshteh at June 10, 2005 4:23 AM

سلام
سخت است میان گریستن ها و بغض های مدام تو صبور بمانم، با تمام زنانگی ام و تو خیس باران باشی با تمام مردانگی.
دریاب مرا
خیلی زیبا بود موفق باشی

Posted by: فانوس خیس at June 9, 2005 10:21 AM

سلام ,رنيان عزيزم
از این زیباتر نمی شد حسی غریب و اندوهگین را به تصویر کشید در واژه ها و تک درختی تنها و عریان در انبوه برف.
برایت لحظه های شیرینی را آرزومندم

Posted by: خیال تشنه at June 9, 2005 8:37 AM

تا حالا موسي به نيل انداخته اي؟ مال وقتيست كه ديگر تاب تحمل زجرش را و اشكش را نداري.

Posted by: باد صبا at June 8, 2005 9:37 PM

اينجا قشنگه...و آروم

Posted by: niaz at June 8, 2005 9:07 PM

بهانه هاي كوچك گاه عميق اند و حكايت از تكرار يك درد كهنه دارند. حكايت از يك هدف موهوم و مات كه حضورش و تكرارش رگه درد را پر رنگتر مي كند. واحه جان بهانه هاي كوچك گاه ريشه مي كند و مي ماند

Posted by: پرنیان at June 8, 2005 6:43 PM

بهانه هایی کوچک برای باور حضور عشق که می ماند و می برد آدمی را تا تماشای شکوه سر برافراشتن یاس سپید زندگی، وقتی چشمها را بر هم گذارده ای و اشک امان ات نمی دهد، وقتی تو مانده ای و او، در قاب یک خاطره که هنوز نفس می کشد و نگاهش به فرداست، وقتی خدا هست و هنوز ایمان به معجزه عشق. لب پنجره بوی باران می آید... بوی یار می آید... بوی...

Posted by: vaaheh at June 8, 2005 5:27 PM

سلام....

Posted by: mirzaa - ghalamdoon at June 8, 2005 9:14 AM

واقعا" بیشتر مواقع زبان و قلمم در باره نوشته هایت الکن است و قاصر

گاه آرزو می کنم زورقی باشم برای تو تا بدان جا برمت که می خواهی ........

Posted by: علیرضا at June 8, 2005 8:52 AM

آزمايش . . . تست

Posted by: داريوش at June 7, 2005 11:51 PM

تمامي عشقم را
در جامي به فراخي زمين ،
تمامي عشقم را
با خارها و ستاره ها
نثار تو مي كنم..........(پابلو نرودا)

Posted by: rah at June 7, 2005 5:45 PM

هميشه عاشق بماني......... يا عشق

Posted by: rah at June 7, 2005 5:42 PM
Post a comment

Remember personal info?